KadraInstytut

Kursy w Instytucie prowadzą wyłącznie pracownicy naukowi uczelni wyższych:

  • Politechniki Krakowskiej
  • Politechniki Lubelskiej
  • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego