PartnerzyKIAS

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy z naszymi stałymi partnerami, najlepszych kursantów co roku wysyłamy  na darmowe tygodniowe praktyki zagraniczne (Francja, Niemcy, Włochy).  Odbywają się one w renomowanych biurach designerskich oraz pracowniach architektonicznych, z którymi współpracujemy zawodowo.