Wizualizacje i projektowanieKIAS

Prowadzimy konsultacje w zakresie projektowania oraz wizualizacji. Udzielamy pomocy studentom w zakresie koncepcji oraz technik dotyczących projektowania architektonicznego.

Proponujemy pomoc w obrębie:

 • projektowania architektonicznego (wstępnego, budowlanego), urbanistycznego, architektoniczno-urbanistycznego;
 • projektowania architektury współczesnej;
 • projektowania energooszczędnego w architekturze i urbanistyce;
 • projektowania obiektów przemysłowych;
 • projektowania krajobrazu i terenów zielonych;
 • geometrii wykreślnej
 • komputerowego wspomagania projektowania;
 • technik komputerowych w architekturze i urbanistyce (ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign);
 • modelowania wspomaganego komputerowo, BIM (Builiding Information Modeling);

Oferujemy Państwu konsultacje w zakresie:

 • analitycznym – analizy funkcjonalne, inwentaryzacji zieleni, wysokości zabudowy;
 • rysunkowym – opracowania rzutów, przekrojów, elewacji, szkiców odręcznych, wizualizacji, aksonometrii, projektu zagospodarowania terenu;
 • koncepcyjnym – projektowania formy architektonicznej, kompozycji urbanistycznej, opracowania schematów ideowych, harmonijnego wpisania formy w kontekst przestrzeni miejsca, układów funkcjonalnych, a także programów funkcjonalno-użytkowych;
 • prezentacji wizualnej – opracowania estetycznych plansz oraz arkuszy;
 • fizyki budowli – wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, sprawdzanie problemu kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych;
 • technicznym – opracowanie detali konstrukcyjnych, aksonometrii i szczegółów projektowych.

Proponujemy Państwu szeroko zakrojoną pomoc w formie konsultacji, indywidualnych lub grupowych zajęć, oraz wsparcie w przygotowywaniu tutoriali do samodzielnej nauki – także zdalnie on-line.

Jako profesjonalna szkoła rysunku w Krakowie oferujemy również kursy przygotowawcze na egzaminy wstępne na uczelnie w całej Polsce:

Zapraszamy!

Jeżeli pojawią się z Państwa strony jakiekolwiek pytania odnośnie konsultacji, bardzo prosimy o kontakt, chętnie udzielimy wszelkich informacji.

kontakt:

KRAKOWSKI INSTYTUT ARCHITEKTURY I SZTUKI

dr Bartłomiej Żukowski
tel: 
501 026 914
info@instytut-krakow.pl
Kraków, ul. Garncarska 5